Hệ thống ngân hàng Canada quyết định loại bỏ Facebook

Vào ngày 3/7 vừa qua, hàng loạt các ngân hàng lớn tại Canada đã đồng loạt tham gia vào phong trào loại bỏ mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay Facebook. Được biết, việc này được khởi xướng bởi các nhóm dân quyền Mỹ và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt …