Ngân hàng từ bỏ mảnh đất “màu mỡ” mang tên công ty tài chính

Nếu như trước đây, các ngân hàng đổ xô vào thị trường công ty tài chính thì sau khi dịch Covid-19 hoành hành, việc này lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Theo đó, Ngân hàng VPBank vừa đặt ra kế hoạch đến hết năm 2020 sẽ bán được 49% cổ phận tại Công …

Ứng dụng eKYC của các ngân hàng

Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng cao của khách hàng ở vấn đề bảo mật và sự tiện dụng, trong năm 2020 đã có nhiều ngân hàng cùng thí điểm thực hiện mở tài khoản không qua tiếp xúc như VPBank, MB, TPBank, Viet Capital Bank và HD Bank. Trước những thành công đã …