Thách thức của các ngân hàng trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng nổ mạnh mẽ như hiện nay, các lãnh đạo ngân hàng TW đầu tiên của thế giới đã đưa ra nhiều kịch bản có thể xảy ra trong thời gian tới. Theo đó, mặc dù những phát triển tích cực của vaccine rất đáng để hi vọng, …