Vào năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đưa ra quyết định mua lại bắt buộc đối với các ngân hàng gồm Ngân hàng xây dựng (CBBank), Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng Đại dương (OceanBank). Tưởng rằng việc này có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho nền kinh tế quốc gia, thế nhưng sau 5 năm, tình trạng của các nhà băng càng ngày càng khó khăn hơn.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu tại 3 ngân hàng 0 đồng đang ở mức rất cao. Cụ thể như GPBank 2.800 tỉ đồng (chiếm 59,32% dư nợ), OceanBank 14.234 tỉ đồng (chiếm 72,25% dư nợ), VietNam CB 18.073 tỉ đồng (chiếm 95% dự nợ). Trong số đó, tỷ lệ thu hồi nợ xấu lại ở mức rất thấp do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau như tài sản đảm bảo chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc khách hàng không thiện chí.

Tại kỳ họp Quốc hội năm 2018, Kiếm toán Nhà nước đã đề nghị cần đưa ra các biện pháp tập trung để xử lý dứt điểm tình trạng này, thậm chí còn tính đến phương án giải thể hoặc phá sản trong bối cảnh số lỗ mỗi năm của các nhà băng này đang lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả ba nhà băng trên đều gắn liền với những đại án kinh tế, tham nhũng với khoản tiền thiệt hại lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Không chỉ có trách nhiệm của các lãnh đạo điều hành trực tiếp và chỉ đạo mà còn liên quan tới những cán bộ tại NHNN, yêu cầu phải xử lý hình sự để răn đe những trường hợp khác.