Theo báo cáo tài chính quý III/2020, mặc dù nợ xấu tăng nhanh thế nhưng hầu hết các ngân hàng thương mại đều công bố mức lãi của mình.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đã tăng đối với ACB (15,3%), VPBank (30,5%), NCB (20,1%), SeaBank (65,3%)…Các ngân hàng khác có mức tăng trưởng thấp hơn bao gồm MBBank (6,8%), LienVietPostBank (6,4%), ABBank (6,4%). Như vậy, mức lợi nhuận tăng trưởng bình quân của 18 nhà băng đã công bố đạt mức khoảng 10%.

Về tình hình nợ xấu, trong vòng 3 quý vừa qua, phần lớn các ngân hàng đều cho thấy tốc độ tăng trưởng rõ rệt như Vietcombank (36%), VPBank (15%), MBBank(39,2%)….Chỉ duy nhất có hai ngân hàng là SeaBank và NCB có mức nợ xấu giảm lần lượt là 10 tỷ đồng và 96 tỷ đồng.

Mặc dù nợ xấu vẫn tăng trưởng đột biến thế nhưng các ngân hàng vẫn ghi nhận mức lãi suất tăng là nhờ vào mục “lãi dự thu” hoặc “chi phí dự phòng rủi ro”.

Theo đó, đối với một số món nợ không thể đòi nhưng ngân hàng vẫn được hạch toán vào sổ với lãi dưới hình thức dự thu. Điều này đồng nghĩa với việc trực tiếp tăng lợi nhuận hoặc giảm bớt chi phí dự phòng rủi ro với mục đích giảm bớt lợi nhuận bị khấu trừ.

Báo cáo cũng cho thấy, trong 9 tháng vừa qua, mức “lãi dự thu” không có nhiều biến động, thậm chí là theo báo cáo tài chính có tới một nửa ngân hàng đang cho thấy chiều hướng giảm xuống. Do đó, các ngân hàng lãi lớn vẫn đang có sự dè dặt trong việc trích lập dự phòng, vì vậy việc lãi tăng cũng là điều khá dễ hiểu.