Ngân hàng vẫn lãi lớn bất chấp nợ xấu tăng

Theo báo cáo tài chính quý III/2020, mặc dù nợ xấu tăng nhanh thế nhưng hầu hết các ngân hàng thương mại đều công bố mức lãi của mình. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đã tăng đối với ACB (15,3%), VPBank (30,5%), NCB (20,1%), SeaBank (65,3%)…Các ngân hàng khác có mức tăng trưởng thấp …