“Rôm rả” câu chuyện đại hội cổ đông của các ngân hàng

Theo quy định của các cơ quan quản lý, đến hết tháng 6 này, tất cả các ngân hàng sẽ phải hoàn tất việc đại hội cổ đông và có báo cáo bằng văn bản. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có khoảng ½ các ngân hàng trên thị trường đã hoàn tất công …