Việt Nam phấn đấu có từ 3-5 ngân hàng được lên sàn nước ngoài?

Chính phủ vừa có văn bản trình Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với nội dung tập trung vào các tổ chức tín dụng. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2016 đến hết tháng 7 vừa qua, toàn bộ các TCTD đã tự xử lý được …