Thay đổi xếp hạng tín dụng của 2 ngân hàng Việt Nam

Moody’s – hãng xếp hạng uy tín vừa có thông báo mói liên quan đến thứ tự của 2 ngân hàng và 3 công ty tài chính của Việt Nam là VP Bank, SHB, FE Credit, Home Credit và SHB Finance. Bên cạnh việc xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn tại VP Bank …