Chính phủ vừa có văn bản trình Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với nội dung tập trung vào các tổ chức tín dụng.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2016 đến hết tháng 7 vừa qua, toàn bộ các TCTD đã tự xử lý được khoảng 620.700 tỉ đồng nợ xấu, trong đó tự xử lý là 486.100 tỷ đồng (chiếm 78,3% tổng nợ xấu xử lý); nợ xấu bán cho Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam là 126.200 tỉ đồng (chiếm 20,3%).

Tỉ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD đang ở mức 1,92%, cao hơn khoảng 1,63% so với cuối năm 2019 nhưng vẫn đang ở trong giai đoạn có thể duy trì và kiểm soát dưới 3%. Mặc dù vậy, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 có thể sẽ khiến nhiệm vụ duy trì nợ ấu dưới 3% trở nên khó khăn hơn từ nay đến cuối năm.

Theo báo cáo cũng ghi nhận giai đoạn vừa qua xử lý, đồng thời xoá bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo; các cổ đông, nhóm cổ đông lớn thao túng hay điều phối ngân hàng đã được kiểm soát cơ bản. Tính từ năm 2017-2019, nhiều ngân hàng thương mại có vốn nhà nước đã có nhiều động thái tích cực để thoái vốn tại doanh nghiệp, thu về số vốn tương đương là 2.235,7 tỉ đồng.

Mặc dù vậy, nhiệm vụ cơ cấu các TCTD vẫn còn nhiều hạn chế và khiến nhiều nhà băng gặp khó khăn. Ví dụ như việc thực hiện giải pháp xử lý nợ xấu, quá trình xử lý nợ xấu,…đang bị kéo dài.

Trước thực trạng đó, Chính phủ đưa ra mục tiêu giai đoạn từ 2021-2025 sẽ hoàn thiện các thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng để phù hợp hơn với xu thế phát triển chung của thị trường, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống. Song song với đó sẽ đẩy mạnh hơn phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu mô hình mạng lưới ATM và POS, tăng số lượng doanh nghiệp và cùng người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính hay ngân hàng từ các TCTD cung cấp.